Tennisalbue

Tennisalbue (lateral epicondylitt) er en smertetilstand på utsiden av albuen. Selv om navnet kan indikere sportslige årsaker til plagene, er dette kunne unntaksvis riktig.

Hva skyldes smertene?

Tennisalbue er en betennelsestilstand, enten i senen eller i muskelbuken til en av to muskler som strekker seg fra utsiden av albueleddet, og fester på håndbaken noen cm før pekefingeren og langfingeren. Tennisalbue oppstår som regel av en overbelastning av disse musklene - etter repetitiv belastning over tid. Smertene kan komme akutt eller de kan komme gradvis. Smertene oppstår oftest når du gjør bevegelser eller løft hvor en skal holde håndleddet i en strak stilling (håndbaken trekkes opp), eller når du griper ting.

Ulike typer

Det finnes fire ulike typer tennisalbue, og disse skilles ut fra hvor i senen eller muskelen betennelsen sitter. Hvilken type tennisalbue du har kan få betydning for hvilken behandling som vil være mest effektiv.

Prognoser

Tennisalbuer vil ofte kunne gå over av seg selv ila noen uker om de får tilstrekkelig med avlastning fra hva det var som først fremprovoserte symptomene. Om symptomene ikke gradvis avtar i takt med tid og endret belastning, finnes det flere behandlingsmuligheter. Om du vurderer å få behandling for plagene, er det viktig å først konstatere hvorvidt plagene faktisk skyldes en tennisalbue, eller om det er andre tilstander som gir lignende symptomer. Her vil en fysioterapeut kunne bidra med å utføre en grundig undersøkelse av plagene for å finne riktig årsak, og slik danne et best mulig grunnlag for behandlingen din.

Behandling

Behandling av en tennisalbue vil kunne innbefatte én eller flere tiltak, herunder trening, trykkbølgebehandling, tverrfriksjoner, manuelle teknikker, ergonomiske tiltak og kortison-injeksjoner. Forskning på området viser til gode langsiktige resultater av fysikalsk behandling av denne typen plager. Bruk av kortison-injeksjoner viser svært gode kortsiktige resultater etter 6 uker, men samtidig en økt risiko for at plagene vender tilbake på et senere tidspunkt, sammenlignet med andre behandlingsalternativer.

/Eirik Grøneng - Fysioterapeut

 

Kilder:

A System of Orthopaedic Medicine (Ombregt, Ludwig, 2013)

Corticosteroid injections for lateral epicondylitis: a systematic review (Smidt, Nynke et.al, 2002)