Se linken under for priser på fysioterapitjenesten for fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen.

Takstplakat2017

Fysioterapeut med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere pasienter utfra nasjonale og kommunale prioriteringsregler.