Fotterapi og senior

Fotterapi og senior Friske føtter er nødvendig for å leve et aktiv liv. Likevel viser undersøkelser at over halvparten av alle eldre har smerter i føttene, og en tredjedel fotsykdommer. Fotproblemer er så vanlig blant eldre at mange oppfatter dem som en naturlig del av alderdommen. Slik behøver det ikke å være, du kan selv bidra til å forebygge problemer. … Read More