Fysioterapi i bedrift

Motus365 utvider nå sitt fysikalske tjenestetilbud til Bedrifter.

Fysioterapeutens rolle i bedrift er variert. Vi jobber forebyggende mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og behandler skader som allerede er oppstått. Ergonomi og tilrettelegging for den enkelte arbeider er viktig.


Vi er en del av behandlernettverket til Idrettens Helsesenter