Martin Akse, fysioterapeut

 Kontakt:
martingakse@gmail.com
Tlf: 971 43 731

Profesjon:
Fysioterapeut, privat

Historikk:
  • Bachelor i fysioterapi, 2016
  • Turnusfysioterapeut på Mork rehabiliteringssenter
  • Turnusfysioterapeut i Årdal kommune
  • Vikarierende fysioterapeut med driftstilskudd i Årdal kommune

Kurs/erfaring:
  • Kurs i undersøkelse og behandling av lumbal, fysiokurs Bergen 2017
  • Kurs i muskulære smertesyndrom og triggerpunktsbehandling med nåler Modul 1, Bergen idrettsklinikk 2016

Martin kan veilede og hjelpe deg med funksjonsnedsettelser og smerteproblematikk i muskel- og skjelettapparatet, falltendens, svimmelhet og nevrologiske funksjonsnedsettelser. Han har en aktivitetsrettet behandlingsideologi og ønsker å drive en evidensbasert praksis.