Vi tenker helhet

Vi er et tverrfaglig team som arbeider for at hvert enkelt menneske skal kunne leve et godt og fullverdig liv ut fra egne forutsetninger.Vi har ulik faglig bakgrunn, og arbeider ut fra overbevisningen om at: Helhet skapes gjennom tverrfaglig tenking til det beste for et menneske.

Helhet betyr
Gjennom en løsningsfokusert tilnærming legge til rette for at hvert enkelt menneske skal kunne utvikle seg videre ut fra det ståstedet de til enhver tid er

Dette gjør vi blant annet gjennom

  • Undersøkelse
  • Samtale
  • Trening
  • Arbeidsplassvurdering
  • Individuelt tilpassede og skreddersydde opplegg
  • At du som enkeltperson, dere som arbeidsplass, ledergruppe, deg som leder - kan få en mulighet til å bedre egen utvikling gjennom et samarbeid med oss
  • At vi vektlegger en tverrfaglig tenking og vil velge løsninger som er tilpasset dine eller deres behov.
Coach & MIndfulnessintruktør Bente Tjore

Sertifisert life & business Coach,
Sertifisert Mindfulness instruktør
Fordypning i mindfulness hos: Tulku Lobsang


Klikk på bildet for å lese mer


Kontakt:
Telefon: 454 86 048