Bevegelsesvitenskap

Bevegelsesvitenskap fokuserer på problemstillinger om kroppens bevegelser i dagliglivet, både relatert til arbeidsliv, fritidsaktiviteter, bredde- og toppidrett.
Bevegelsesvitenskap er studiet av menneskets fysiske aktivitet. Kroppens bevegelser studeres i et tverrfaglig prespektiv som kobinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskaplige og sammfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.
Grunnleggende fagområder som anatomi, fysiologi, biomekanikk, motorikk, nevrofysiologi, epidemiologi og psykologi relateres til prestasjonsevne og trening.
Det fokuseres på enkeltindivider og grupper på forskjellige prestasjonsnivå, i alle aldersgrupper og med ulik helsetilstand. Kunnskap om både individuelle og kollektive ferdigheter formidles gjennom teorier og resultater som er basert på vitenskapelige forskningsmetoder.

Vil du bli sterkere og få mer energi i hverdagen? Vil du trene hjemme med morsomme og utfordrende kroppsvektøvelser? Da er dette noe for deg! Se mer på ---> www.engladerekropp.no


Som bevegelsesviter kan jeg hjelpe deg med å finne øvelser som styrker eventuelle svakheter og forbedrer teknikk, stabilitet og mobilitet i ulike bevegelser.

Klikk på bildet og les mer.


Beveg deg bedre og hold deg skadefri!