Arbeidsplassvurdering

Motus365 utvider nå sitt fysikalske tjenestetilbud til Bedrifter.

Fysioterapeutens rolle i bedrift er variert. Vi jobber forebyggende mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og behandler skader som allerede er oppstått. Ergonomi og tilrettelegging for den enkelte arbeider er viktig.

Hva kan Motus365 bidra med i din bedrift?

Målet med Motus365 sitt bidrag på din arbeidsplass er å skape helsefremmende arbeidsplasser.

Fysioterapeuten jobber med forskjellige innfallsvinkler ut fra hva din bedrift har behov for. Vi har tradisjonell fysioterapibehandling ute på bedriften, der vi har med benk og nødvendig utstyr. vi tilbyr trening og trimtilbud individuelt og i grupper, tilrettelagt for de muskelgrupper eller oppgaver som din bedrift er spesielt utsatt for. Kombinasjon av disse tiltakene har vist seg å gi en god uttelling på sykemeldingsstatistikkene.

Andre oppgaver fysioterapeuten gjør er kartlegging og vurdering av forskjellige arbeidsmiljøfaktorer og veiledning og undervisning i forebyggende tiltak. Utredning av typiske risikofaktorer. Vi er med i planlegging av nybygg og innkjøp av utstyr, spesielt med tanke på å forebygge belastningslidelser.

Fysioterapeuten gir ergonomisk rådgivning i alle typer virksomheter og gjennomfører arbeidsplassvurderinger. Motus365 tar arbeidsplassvurderinger på oppdrag fra NAV.

Den vanligste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettplager. Noen eksempler:
 • Rygg og skulder smerter
 • Smerter i nakke
 • Hodepine
 • Smerter i albue/underarm ("musearm")
 • Senebetennelse
 • Leddplager
Hvilke utfordringer kan fysioterapeuten hjelpe deg med?
 • Tungt og ensidig arbeid
 • Arbeid ved dataskjerm / kontorarbeid
 • Arbeidsteknikk
 • Ergonomiske hensyn ved innkjøp av maskiner og utstyr samt etablering av nye arbeidsplasser og nybygg.
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Tiltak for å redusere sykefravær
 • Trening i arbeidstiden