Fotterapi og senior

Fotterapi og senior

Friske føtter er nødvendig for å leve et aktiv liv. Likevel viser undersøkelser at over halvparten av alle eldre har smerter i føttene, og en tredjedel fotsykdommer. Fotproblemer er så vanlig blant eldre at mange oppfatter dem som en naturlig del av alderdommen. Slik behøver det ikke å være, du kan selv bidra til å forebygge problemer.

To viktige årsaker til problem hos eldre er bruk av helseskadelige sko, og at muskler og skjelett endrer seg. Heldigvis kan mange fotproblemer forebygges med riktig bruk av fottøy og regelmessig pleie av hud og negler. God fothelse er fundamentalt for den allmenne helsetilstanden hos alle mennesker. Smerte i føttene kan forhindre fysisk aktivitet og evnen til å utføre daglige gjøremål. Fotsmerter skaper dessuten ubalanse og er en viktig årsak til at eldre faller. Fotterapi forebygger og behandler fotplager, med fokus på å finne årsak til problem og sykdommer i føttene.

Her er noen eksempel på vanlige fotproblemer hos eldre:

Hard hud.
Eldre som er i bevegelse og utsetter føttene for trykk, er mer utsatt for hard hud og torner enn resten av befolkningen. Hard hud skapes av trykk og friksjon, og er kroppens naturlige forsvar mot sår og blemmer. Torner er hard hud som presses innover i huden. Vanlige årsaker til hard hud er feil bruk av sko, føttenes fasong , sykdommer og infeksjoner. Hard hud og torner kan gi smerte. Sår og infeksjoner kan dessuten oppstå under den harde huden.

Infeksjoner og sår.
Eldre er spesielt utsatt for å utvikle fotsår som ikke gror. Faren for hudinfeksjoner øker dessuten med alder, derfor er det viktig å være ekstra påpasselig med selv små sår på foten. Du bør kontakte lege dersom et sår forverres eller ikke gror.

Feilstillinger.
Feil bruk av fottøy og revmatiske sykdommer er vanlig årsak til at føttene endrer fasong. Såkalte feilstillinger påvirker gangavviklingen og kan føre til feilbelastninger i hele kroppen.
De vanligste feilstillinger hos eldre er hammertær og hallux valgus.

Negleproblemer.
Negleproblemer er forårsaket av sko, ytre belastning, sirkulasjonssvikt, psoriasis, infeksjoner eller arvelige faktorer. Fortykkede negler, innrullede negler og soppnegler er de vanligste

 

 

Fotterapeutforbundet.